logo

Kozí alternativa

politické hnutí

Penc do senatu


O co jde

V pátek 13. června 2014 jsme zveřejnili základní prohlášení přípravného
výboru politického hnutí Kozí alternativa a začali jsme sbírat potřebných
tisíc podpisů na podporu vzniku, které vyžaduje zákon. I přestože jsme o
této skutečnosti informovali veškeré české sdělovací prostředky, tak až na
dva malé články v regionálních médiích se tato informace nikde neobjevila.
Dne 7. července 2014 jsme předali na odbor všeobecné správy, oddělení
sdružování na Ministerstvu vnitra stanovy a tisíc podpisů, které jsme pro
jistotu 14. července 2014 doplnili o dalších 200 podpůrných podpisů.
Ministerstvo provedlo registraci bez námitek 16.července 2014. Tedy od této
doby máme právní subjektivitu a Kozí alternativa je v rámci politického
systému naší země právoplatným politickým hnutím.
Děkujeme za podporu a těšíme se, že se nám společně podaří změnit řadu věci
v rámci fungování státu ku prospěchu svobody, rozmanitosti a zdravého rozumu.

Za výbor politického hnutí Kozí alternativa

logo
Lukáš Detail Černoch – hudebník a výtvarník
Stanislav Penc – ochránce lidských práv a ekologický hospodář
Tomáš Rogo Rogowski – básník


politické hnutí Kozí alternativa - 2014